Eğitim Konsepti

Okulumuzdaki öğrencilerimiz erken eğitimle tanışarak, sağlıklı ve güvenli koşullarda keşif yapmasını, deneyerek öğrenmesine yeni beceriler geliştirmesine olanak sağlar. Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde önemli bir adım olan yeteneklerinin farkındalığını onların kişiliklerine özgün birey olmalarına fırsat verilir. Pek çok yeni kavram ve çalışmalarla tanışır. Yabancı dil eğitimimizle öğrencilerimizin yaş grupları göz önüne alınarak yabancı dil eğitim sistemimiz öğrenciyi “Bir Bütün” olarak benimseyen “Bütüncül Yöntem” merkezinde uygulanır. Şarkılar, renkler, ritim, müzik ve canlandırmalarla süslenmiş “konu odaklı” ve “öykü odaklı” bir eğitim-öğretim sürecinde yaşayarak ve deneyimleyerek yabancı dil edinmeleri sağlanır.