Fiziksel Yapı

Sınıflarımız öğrenme biçimimize uygun, teknolojik olarak tam donanımlı ve ekolojik malzemelerle donatılmıştır. Sınıflarımızda kullanılan her malzeme programlarımıza uyumludur. Okulumuzda spor salonu, konferans salonu, yemekhane, revir, okul kütüphanesi, bilişim teknolojileri odası ve düşünme becerileri odası bulunmaktadır.