Rehberlik

Bireysel Görüşmeler: 
Öğrenci, öğretmen ve velilerle aile içi iletişim çatışmaları, kardeş kıskançlığı, akran çatışmaları, okul fobisi, arkadaşlık ilişkileri, dikkat dağınıklığı, sınıf içi istenmeyen davranışların nedenlerinin paylaşılması ve çözüm önerilerinin aranması vb. konularda psikodrama, oyun, resim gibi teknikleri de kullanarak problemin saptanması ve uygun çözümlerin bulunmasına yönelik danışma görüşmeleri yapılmaktadır.

Sınıf Gözlemleri: 
Öğrencileri tanımak ve gelişimlerini takip etmek amacıyla belli aralıklarla düzenli olarak sınıf gözlemleri yapılmaktadır.

Sınıf Etkinlikleri: 
Çocukların bazı sosyal beceriler, duygular vb. durumlar ile ilgili farkındalıklarını sağlamak amacıyla belli aralıklarla sınıf etkinlikleri uygulanır.

Seminer ve Bültenler
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yıllık planına göre ve velilerimizden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda seminerler düzenlenir, bültenler hazırlanır. Alanında uzman kişilerce verilen bu seminerler ve Psikolojik Danışmanlarımız tarafından hazırlanan bültenler ile velilerimizin bazı konu alanlarında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.