İnnovational Thinking Corner

Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirlebileceleri, yaratıcı fikirlerini ortağa koyduğu ve yenilikçi düşüncelerle yapılandırdığı, dünyadaki gelişim ve değişimi gözlemleyebilecekleri eski-yeni köşesinin yer aldığı öğrenme ortamıdır. Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıcı, destekleyici ve onları hayatın tek düzeliğinden kurtarıcı hobi alanları düzenlenmektedir.İlgili Resimler