Laboratuvarlar

Fen laboratuvarları:

Okulumuz fen laboratuarları öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini destekleyici bir şekilde dizayn edilmiştir.

Matematik laboratuvarları:

Matematik laboratuarlarımız, matematik derslerinde kullanılacak araç ve gereçlerle donatılmış, öğrencilerin projeleri ile desteklenmiştir. Öğrencilerimizin matematiksel düşünme becerilerini geliştirecek öğrenme materyalleri ile donatılmıştır.

Bilgisayar laboratuvarları:

Bilgisayar laboratuarımız bilgi çağının gereklerine uygun olarak düzenlenmiş, çözüm ortağımız Casper ile desteklenmiştir. Laboratuar ortamında gerçekleştirilen dersleri destekleyici programlarla, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi sağlanmaktadır.

 İlgili Resimler